لطفا بخوانید

قوانین و مقررات

 

:شرایط و ضوابط 

شرایط  و ضوابط ذیل در رقابت سرتاسری  عکس افغانستان قابل تطبیق است. ارسال آثار  و اشتراک در این رقابت به معنی  پذیرش تمامی شرایط و مقررات مندرج توسط  هر اشتراک می باشد

رقابت در دوبخش مختلف دسته بندی شده است: بخش عکاسی با کامره  و بخش عکس با موبایل.  هر دسته بصورت جداگانه داوری خواهد شد. تمامی عکس ها باید به فرمت دیجیتال باشند

.هرگونه مصارف احتمالی در جریان ارسال عکس در هر دو دسته  برعهده  خود اشتراک کننده می باشد

.اشتراک در این رقابت بصورت مجانی می باشد

چه افرادی می توانند اشتراک کنند

اشتراک برای هر فرد آزاد است ( افغان و یا غیر افغان ساکن در افغانستان و یا خارج از افغانستان ). اعضا و کارکنان یونسکو (دایم یا موقت ، فعلی یا سابق) اعضا و کارکنان طلوع نیوز (دایم یا موقت) مجاز به اشتراک نیستند.

چه چیزی را ارسال کنیم

.آثار ارسالی بایستی بیانگر و نشان دهنده تفسیر آزاد و شخصی عکاس از تولد دوباره برای افغانستان باشد

هر اشتراک کننده حداکثر 10 عکس در هر بخش  می تواند ارسال کند. عکس ها باید طی 3 سال گذشته گرفته شده باشد، ( از ماه سرطان سال 1393 به بعد). اصلاح رنگ و استفاده از فیلتر در حدی که اصالت عکس را تغییر ندهد قابل قبول می باشد، اما نبایستی چیزی به محتوا و زمینه بصورت دیجیتالی افزوده و یا کم شود 

چگونه ارسال کنیم

 k.photobiennale@unesco.org :اشتراک کنندگان در بخش عکاسی با کامره می بایستی عکس های خویش رابه ایمیل آدرس

.برای ارسال آثار خویش استفاده نمایند Dropbox و یا We Transfer ارسال نمایند و یا از روشهای به اشتراک گزاری فایل توسط

اشتراک کنندگان در این بخش باید عکس های  خود را با نام عکاس ، یک نمبر از 1 الی 10 و نام شهری که عکس در آن گرفته شده است

،نامگذاری نمایند. بطور مثال: برای نام گزاری فایل عکس های گرفته شده توسط مسعودی در جلال آباد و کندهار  بایستی بنویسد

.Masoudi1Jalalabad  و یا  Masoudi2Kandahar

 DPI 300 و حداقل JPG و یا JPEG و یا کوچکتر  و به فرمت MB 20 عکس های ارسالی برای این بخش باید حداکثر

.باشند pixels 2000 در

،اشتراک کنند گان بخش عکس مبایلی بایستی عکس های خویش را در صفحه فیسبوک ما به آدرس

  .پست نمایند. عکس های ارسالی در این بخش بایستی www.facebookcom/kabul.photobiennale

.توسط گوشی مبایل و یا تبلت گرفته شده باشد

:همه اشتراک کنندگان در این بخش بایستی معلومات ذیل را با ترتیب ذکر شده درج نمایند

(در کدام بخش از رقابت اشتراک می نمایند(موبایل یا کمره

:نام عکاس -

:نام محلی  وسالی که عکس در آن گرفته شده است -

در صورت امکان، توضیح مختصر که چرا عکاس این عکس با موضوع "تولد دوباره" مرتبط می داند -

هر اشتراک کننده در صورت انتخاب نادرست بخش مسابقه بصورت خودکار از رقابت حذف خواهد شد. (یعنی اگر عکس کمره به بخش عکس مبایلی فرستاده شود از طریق صفحه فیس بوک و عکس موبایل از طریق ایمیل آدرس به بخش عکس با کمره  ارسال شده باشد یا

(.بلعکس آن

مهلت ارسال

آخرین مهلت برای ارسال آثار 22 سنبله 1396 (23:59  به وقت کابل) می باشد. به اثاری که پس از مهلت مقرر  ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. یونسکو در مقابل تاخیر و یا مفقود شدن آثار ارسالی بر اثر خطا در شبکه انترنت و یا دیگر مشکلات هیچ گونه مسئولیت ندارد

داوری

.هیئت داوران متشکل از عکاسان و هنرمندان مشهور است که برندگان هر بخش را شناسایی و انتخاب می نمایند

:هیئت داوران از عکاسان ذیل به ترتیب حروف الفبا تشکیل شده است

عتیق رحیمی

(رضا دقتی (رئیس هیئت داوران

مسعود حسینی

نیلوفر پذیرا

سدی کریر

تصمیم هئیت داوران نهایی خواهد بود. هرگونه تلاشی که توسط هراشتراک کننده برای تاثیر گذاری بر نتیجه و تغییر در نتایج رقابت صورت گیرد، منجر به حذف فوری آنها خواهد شد

در 21 میزان 1396 سه برنده  و  آثار برتر ارسال شده از هر دسته از طریق ویب سایت های

www.facebook.com/kabul.photobiennale, kabulphotobiennale.org, www.unesco.org/kabul

.اعلام خواهد گردید www.bamiyanculturalcentre.org and

یونسکو ممکن است تصمیم برای نمایش عکس های منتخب این رقابت عکس در قالب نمایشگاه ها، نمایشگاه های آنلاین و یا نشریات داشته باشد، که در اینصورت به عکاسان مورد نظر اطلاع داده خواهد شد

جوایز

هنرمند برنده جایزه بزرگ، جایزه نقدی به مبلغ 3,000 دالر امریکایی را دریافت خواهد نمود.  نفر دوم مبلغ 2,000 دالر امریکایی و نفر سوم مبلغ 1,000 دالر امریکایی را به عنوان جایزه دریافت خواهند نمود

.سه برنده برتر بخش عکس های موبایلی هر کدام جایزه نقدی به مبلغ 1,000 دالر امریکایی دریافت خواهند نمود

.برندگان بطور کامل در قبال هرگونه مالیات و یا سایر هزینه های مرتبط با دریافت جوایز خویش مسئول هستند

حقوق و مسئولیت های اشتراک کنندگان

شرکت کنندگان در رقابت به عنوان عکاس و مالک اثر شناخته می شود و حق انحصاری اثار فرستاده شده را دارد  و مسئولیت داشتن مجوز لازم از افراد و موضوعات ثبت شده در تصویر را بر طبق قانون بر عهده دارد . یونسکو در برابر هرگونه ادعا و یا شکایت در مورد پایمال شدن حقوق و یا وارد آمدن خسارت از جانب شخص ثالث در رابطه با آثار ارسالی مسئول نمی باشد و اشتراک کننده ضامن جبران خسارت می باشد. یونسکو در این چنین موارد دخیل نبوده در مقابل جانبین بی طرف میباشد

اشتراک کنندگان حق دارند تا از عکس های خود به هر منظور که علاقمند هستند  استفاده و حقوق آن را حفظ نمایند. برای کاربردهای غیر تجاری به منظور ارتقاء سطح رقابت و تمام امور مربوط به آن و با ارسال آنها به این رقابت، اشتراک کنندگان امتیاز استفاده از عکس های ارسالی را بصورت رایگان در اختیار دوسالانه عکس کابل قرار می دهد تا دوسالانه عکس کابل از تصاویر در سراسر جهان و بدون محدویت در انتشار و نمایش عمومی و توزیع در هر رسانه و شکلی استفاده نماید. هر تصویر که مورد استفاده قرار گیرد به همراه نام عکاس اثر خواهد بود

اگر یونسکو علاقمند به استفاده  از تصاویر برای هر مقصد دیگر بجز این رقابت باشد، نیاز به اجازه از عکاس اثر را دارد

...و دیگر

آثار ارسالی بایستی مطابق مقررات اشتراک در رقابت باشد. یونسکو این حق را برای خود محفوظ می داند تا آثاری را که  دارای محتوای  زشت و ناپسند ، خشونت آمیز، رفتار نامشروع جنسی، نژادپرستانه و یا  ناقض هریک از حقوق بنیادی باشد که در  مغایرت با اصول و قوانین یونسکو است را حذف نماید

.آثار ارسالی  نمی باید که حریم خصوصی افراد اعم از زنده یا مرده را نقض نماید

یونسکو حق تغییر و لغو رقابت یا تغییر در ترتیب، زمان بندی، برنامه ریزی و سایر موارد دیگر که بگونه مستقیم ویا غیر مستقیم با رقابت مرتبط است در هر زمان و به هر دلیلی  برای خود محفوظ می دارد.  یونسکو حقوق هر موضوع و یا موضوعاتی که در  این شرایط و ضوابط قید نگردیده و یا ذکر نشده باشد برای خود محفوظ می دارد

.هیچ یک از موارد و مطالب ذکر شده سبب ایجاد و یا چشم پوشی و یا ایجاد محدودیت و نادیده گرفتن حقوق و  امتیازات و مصئونیت های یونسکو نمی باشد

.مکاتبه نمایید k.photobiennale@unesco.org برای معلومات بیشتر لطفا برای ما به ادرس